Khổ giấy in ấn thông dụng nhất-chiều dài giấy A4

Với mỗi như cầu sử dụng khác nhau chúng ta chọn những khổ giấy in khác  nhau.Thông thường ở các văn phòng các máy in chỉ đáp ứng được các khổ giấy bé như A4.Chúng ta cùng tìm hiểu thông tin kích thước của khổ giấy A4 và các khổ giấy thông dụng khác

Kích thước chuẩn của các khổ giấy

A4 là khổ giấy thường được sử dụng nhất trong in ấn, khổ giấy A4 có kích thước chuẩn:

 • A4 = 210 x 297mm = 21 x 29.7 cm =8.27 x 11.69 inches

Bảng tổng hợp kích thước của khổ giấy A0 A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10. Mỗi khổ giấy tiếp theo sẽ bằng 1 nửa khổ giấy trước đó.

 • Kích thước khổ giấy A0: 118,0 cm X 84,1 cm
 • Kích thước khổ giấy A1: 84,1 cm X 59,4 cm
 • Kích thước khổ giấy A2: 59,4 cm X 42 cm
 • Kích thước khổ giấy A3: 42 cm X 29,7 cm
 • Kích thước khổ giấy A4: 29,7 cm X 21 cm
 • Kích thước khổ giấy A5: 21 cm X 14.8 cm
 • Kích thước khổ giấy A6: 14,8 cm X 10,5 cm
 • Kích thước khổ giấy A7: 10,5 cm X 7,4 cm
 • Kích thước khổ giấy A8: 7,4 cm X 5,2 cm
 • Kích thước khổ giấy A9: 5,2 cm X 3,7 cm
 • Kích thước khổ giấy A10: 3,7 cm X 2,6 cm
kich-thuoc-kho-giay

Để dễ hiểu các bạn có thể hình dung theo cách sau: A0 là khổ giấy lớn nhất, chia đôi thì sẽ thành 2 khổ giấy A1, A1 chia đôi thành 2 khổ A2 và tương tự vậy.

hinh-ve-cac-kho-giay

Sau đây là kích thước đầy đủ các khổ giấy trong thiết kế và in ấn:

kich-thuoc-kho-giay-trong-in-an-va-thiet-ke

Bài viết giúp các bạn tìm hiểu kích thước khổ giấy a4 là bao nhiêu cm pixel inch cũng như kích thước của các khổ giấy A0, A1, A2, A3, A5,… giúp bạn có thể sử dụng các khổ giấy một cách hợp lí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.